Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju członkowskim UE ale dokonują zakupów towarów i usług w krajach unijnych, mają możliwość ubiegać się o zwrot podatku VAT ( VAT REFUND ) zawartego w nabywanych tam towarach i usługach. Warunkiem jest, aby wydatki te były związane z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą.

O zwrot należy występować w Polsce według szczególnej procedury Vat Refund  na druku VAT REF .

W tym celu składamy stosowny wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej VAT REFUND. Wniosek wysyłamy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nasze biuro oferuje usługę sporządzania wniosków VAT REFUND  z krajów UE, np. ze Słowacji, Austrii, Węgier, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Niemiec, itp.

Jak wygląda procedura zwrotu?

– w imieniu klienta składamy we właściwym Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwo do reprezentacji;

– wypełniamy elektroniczny wniosek VAT REF;

– po sprawdzeniu jego poprawności i kompletności, podpisujemy go za pomocą podpisu elektronicznego i wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego ;

– czekamy na potwierdzenia otrzymania i wydanie decyzji z państwa zwrotu.

W czasie całej procedury zwrotu, klient jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie.

Cena usługi:

– cena jest ustalana indywidualnie;

– wpływ na cenę ma przede wszystkim ilość dokumentów, w niektórych przypadkach kwota wnioskowanego zwrotu;

– do ceny są doliczone wszelkie dodatkowe opłaty związane z wnioskiem, np. opłata za tłumaczenie, opłaty pocztowe, itp.

Co warto jeszcze wiedzieć?

– wnioski o zwrot podatku VAT za dany rok składamy w terminie do 30 września kolejnego roku; tj. wniosek za rok 2015 składamy do 30 września 2016

– rozliczenie VAT-REF możemy także zrobić bez „bezpośredniego” udziału klienta – wystarczy przesłać nam drogą elektroniczną skany dokumentów.

Przygotujemy wszelkie pełnomocnictwa i zajmiemy się kompleksowo całą procedurą rozliczenia –  zaoszczędzi to zapewne cenny czas klienta